Deel deze job

Data & reporting manager

Datum:  30-sep-2021
Locatie: 

Antwerpen, BE, 2018

 

Water-link heeft hoge ambities en kiest voor een offensieve data strategie. Onze data strategie: we optimaliseren het beheer en gebruik van onze data ten behoeve van efficiënte proceswerking, welzijn van onze medewerkers, optimale risicobeheersing en meerwaardecreatie voor onze klanten en partners.
De organisatie wenst op een proactieve manier te investeren in data, innovatie en ondersteunende technologieën. Data wordt als een echte asset van het bedrijf beschouwd en we zoeken actieve manier om processen en risico’s beter te managen aan de hand van data en technologieën.

 

Doel van de functie:
 
Ontwikkelen, managen en verzekeren van het goed functioneren van eigen afdeling (Data & Reporting) en de goede uitvoering van het jaarplan. Zorgdragen voor de aansturing van de afdeling Data & Reporting, bijdragen aan de afstemming tussen afdelingen, alsook het leiden en motiveren van de medewerkers. Dit om efficiënt en doeltreffend databeheer en datagebruik binnen de organisatie te kunnen realiseren en mee te bouwen aan de datacultuur. 
 
Verantwoordelijkheden:
 
•    Je geeft input voor de bedrijfsstrategie. Je werkt het beleid/aanpak/jaarplan uit voor de eigen afdeling in lijn met de deze strategie en de data ambitie. Je vertaalt de strategische doelstellingen naar concrete operationele doelstellingen.
•    Je bent het voornaamste aanspreekpunt voor databeheer en -gebruik voor de rest van de organisatie en bent drijvende kracht voor het uitbouwen van een datagedreven cultuur.
•    Je plant, organiseert en managet de eigen afdeling Data & Reporting in termen van staffing, processen en technologische infrastructuur en data architectuur.
•    Je bent verantwoordelijk voor het aantrekken, motiveren, managen, evalueren en ontwikkelen van teamleden. Hierbij maak je gebruik van de HR-processen en binnen het strategisch waardenkader van water-link. Je hanteert hierbij een coachende leiderschapsstijl.
•    Je bewaakt en faciliteert de afstemming en samenwerking op vlak van data tussen verschillende teams en coördineert de datastromen naar de interne en externe klanten.
•    Je bent verantwoordelijk voor het verder uitbouwen van efficiënt en doeltreffend databeheer en datagebruik 
•    Je initieert, coördineert en implementeert datagerelateerde projecten in lijn met de financiële doelstellingen. Hierbij fungeer je ook als klankbord voor projecten die (mogelijks) een significante impact hebben op het data en/of rapporteringslandschap.
•    Je onderzoekt relevante en nieuwe ontwikkelingen en trends binnen het vakgebied (advanced analytics, RPA, artificiële intelligentie, …). 
•    Je zorgt mee voor een verbetering aan methodes omtrent databeheer en -gebruik en datagerelateerde processen.
•    Je draagt bij tot het creëren van een nieuwe organisatiecultuur, gericht op het respecteren van gemeenschappelijke waarden, verdere professionalisering van de werking, het stimuleren van een proactieve mentaliteit, de harmonie tussen de nood aan professionalisering en het respect voor de typische kenmerken van een nutsbedrijf.
 
Gezocht profiel:
 
•    Je beschikt over een masterdiploma (of gelijkwaardig door ervaring) en kan minstens 5 jaar relevante ervaring voorleggen
•    Je bent vertrouwd met databeheer (datakwaliteit, metadata, masterdata, governance …) en datagebruik (BI, analytics, performantiemanagement,…) 
•    Je weet wat er nodig is om duurzame waarde uit data te kunnen realiseren en bent vertrouwd met de onderliggende uitdagingen 
•    Je hebt ervaring met stakeholdermanagement in een data context
•    Je hebt affiniteit met data-architectuur en bent vertrouwd met datawarehouse en BI systemen zodanig dat je mee kan werken aan de verdere uitbouw van rapporteringssystemen.
•    Je bent communicatief sterk en weet hoe om te gaan met veranderingsbeheer binnen een organisatie
•    Je kan je vinden in de waarden van water-link: vertrouwen, verantwoordelijkheid, gedrevenheid en duurzaamheid.
 
Ons aanbod:
 
•    Een contract onbepaalde duur;
•    Maaltijdcheques (€8/gewerkte dag);
•    Groepsverzekering;
•    Hospitalisatieverzekering;
•    Bedrijfswagen;
•    Opleidingsmogelijkheden;
•    Mooie work-life balance.
 


Jobs segment: Database, Data Management, Manager, Technology, Data, Management