Deel deze job

Klip-Klim Coördinator

Datum:  24-apr-2022
Locatie: 

Antwerpen, BE, 2018

 

Doel

 

Je staat in voor het opvolgen en beheren van het Klip-Klim-platform (overheidsdatabank met alle informatie van kabel- en leidingeigenaars), en het adviseren van externen bij hun projecten nabij de water-link-leidingen en -installaties, om de integriteit en bedrijfszekere werking van de water-link leidingen en installaties te vrijwaren.

 


Jouw rol

 

Jij bent verantwoordelijk voor: 


•    Inventarisatie: Instaan voor de inventarisatie, actualisatie en onderhoud van de gegevens voor de externe activiteiten nabij water-link-leidingen en -installaties. Je zorgt voor een nauwkeurige en zorgvuldig beheer van de administratie;
•    Data-analyse: Zowel op aanvraag als op eigen initiatief zorg dragen voor het verzamelen, analyseren, interpreteren en beschikbaar stellen van relevante gegevens en het samenstellen van rapportages;
•    Externe contacten: Proactief en reactief te woord staan van interne/externe klanten bij vragen, klachten en storingen, alsook zorg dragen voor afstemming/informatie-uitwisseling tussen de afdelingen en met de klanten, wat betreft dienstverlening naar de interne/externe klanten;
•    Advies: Proactief en op vraag adviseren en ondersteunen van de verschillende betrokkenen extern en intern over mogelijkheden, strategieën en methoden etc. met betrekking tot het eigen vakgebied;
•    Technische ondersteuning: Verstrekken van technische adviezen en ondersteuning, op aanvraag en eigen initiatief, binnen eigen deelgebied, o.a. door het correct interpreteren van plannen;
•    Toezicht: Toezicht op uitvoering van de werken (door in- en externen) op verschillende locaties (zoals werven)en acties ondernemen, in lijn met de projectdoelstellingen;
•    Procesverbetering: Proactief geven van input en suggesties vanuit het eigen vakgebied om bestaande methodes, systemen en procedures te verbeteren;
•    Veiligheid en milieu: Inschatten van risico’s, acties hierop nemen, werken volgens de veiligheidsprocedures, alsook bijdragen tot een nette en ordelijke werkomgeving. Signaleren van afwijkingen en input geven voor verbeteringen m.b.t. VGM.

 

 

Jouw profiel

 

 

  • Je beschikt over een bachelordiploma of je bent gelijkwaardig door ervaring;
  • Je hebt 3 tot 5 jaar ervaring in een gelijkaardige functie;
  • Je kan kritisch en zorgvuldig omgaan met databases, zoekopdrachten en administratie;
  • Je kan omgaan met anderen op een open en eerlijke manier en kan op een vertrouwelijke manier omgaan met informatie;
  • Je hecht belang aan duurzaamheid door te denken en handelen op een zorgvuldige manier in relatie met klanten, collega’s en derden alsook werken met aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu;
  • Verder kan je je vinden in de waarden van water-link: verantwoordelijkheid, vertrouwen, gedrevenheid en duurzaamheid.


 
Wat bieden we aan


 
Naast de mogelijkheid om het beleid te optimaliseren binnen een moderne werkomgeving, biedt water-link een aantrekkelijk salaris en vele extra legale voordelen:


•    Maaltijdcheques (€8/dag);
•    Groepsverzekering;
•    Hospitalisatieverzekering & verzekering ambulante zorgen;
•    Competitief vakantieplan;
•    Opleidingsmogelijkheden;
•    Fietsvergoeding en/of openbaar vervoer abonnement;
•    Je wordt tewerkgesteld in het hoofdkantoor van water-link in Antwerpen.

 

Een eerste screening gebeurt op basis van cv. Voor deze functie kan voor een kandidaat die nog niet voldoet aan alle kwalificaties een groeitraject worden uitgewerkt.

Heb je interesse of wil je meer weten over de vacature? Contacteer ons dan via jobs@water-link.be en/of solliciteer via het webformulier.