Deel deze job

Laborant(e)

Datum:  20-feb-2023
Locatie: 

Rumst, BE, 2840

 

DOEL VAN DE FUNCTIE
 
Uitvoeren en ontwerpen van routinematige en innovatieve chemische, fysische of (micro)biologische analyses op monsters volgens bestaande en/of zelf ontworpen analysemethoden, alsook mogelijks uitvoeren van projectmatig toegepast onderzoek en/of verzorgen van de configuratie van LIMS, teneinde de geplande analyses tijdig uit te voeren binnen het bestaande kwaliteitssysteem (ISO 17025/erkenning Vlaamse Gemeenschap) en inzicht te krijgen in de kwaliteit van het water.
 
Op dit ogenblik zijn we op zoek naar een collega voor ons labo.

 
JOUW ROL

 
Jij bent verantwoordelijk voor :
 
•    Organiseren, uitvoeren en verbeteren van routinematige analyses rekening houdend met de geëiste kwaliteitsparameters
•    Controleren, valideren, interpreteren en signaleren van kwaliteitstrends
•    Zowel op vraag als op eigen initiatief zorg dragen voor het verzamelen, analyseren, interpreteren en beschikbaar stellen van analysedata en rapportages
•    Uitvoeren van eerstelijnsonderhoud (preventief en curatief) en beheer van bestaande analyse instrumenten, alsook doormelden van technische calamiteiten. Correct registreren van uitgevoerde handelingen conform ISO 17025 en prospecteren van nieuwe apparatuur.
•    Uitvoeren van permanentie m.b.t. opvolging van klachten en bacteriologische calamiteiten en zelfstandig communiceren met de betrokken departementen.
•    Oplossingsgericht signaleren van de pijnpunten binnen de afdeling
•    Inschatten van risico’s, acties hierop nemen en/of leidinggevende verwittigen m.b.t. een veilige werkomgeving
•    Actief bijdragen in (technische) projecten en aansturen van interne en externe partners binnen het eigen deelgebied in lijn met de doelstellingen
 

JOUW PROFIEL

 
•    Je hebt een professionele bachelor in een wetenschappelijke richting (of werk/denkniveau)
•    Je hebt bij voorkeur al ervaring met het uitvoeren van fysico-chemische analyses.
•    Je kan je vinden in de waarden: verantwoordelijke, duurzaam, gedrevenheid en vertrouwen
•    Je bent stressbestendig.
•    Je communiceert vlot.
•    Je kan zowel zelfstandig als in groep werken.
 

ONS AANBOD

 
•    Vast contract van onbepaalde duur;
•    Maaltijdcheques (€8/dag);
•    Groeps- & hospitalisatieverzekering;
•    Glijdende werktijden;
•    Competitief vakantieplan;
•    Mogelijkheid tot volgen van opleidingen;
•    Fietsvergoeding en/of sociaal abonnement;
•    Plaats van tewerkstelling: Mechelsesteenweg 111, Rumst.